ПРАВИЛА
дистанційного виконання фінансових зобов’язань клієнтами Товариства

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. З метою розширення можливостей клієнтів щодо виконання ними своїх фінансових зобов’язань за укладеними з Товариством договорами про надання ломбардом фінансового кредиту в Товаристві запроваджено новітні технології, що дозволяють клієнту дистанційно виконати свої фінансові зобов’язання, а саме шляхом оплати:        
  • через платіжні термінали;
  • on-line оплати за допомогою сайту www.e-Lombard.com.
 2. Особливості оплати через платіжні термінали, а також правила здійснення таких оплат наведено в Розділі 1 цих правил.
 3. Особливості оплати on-line за допомогою сайту www.e-Lombard.com, а також правила здійснення таких оплат наведено в Розділі 2 цих правил.
 4. Дані правила можуть бути змінені. При цьому Товариство не зобов’язане повідомляти клієнта про їх зміну, а їх чинна редакція розміщується у відповідному розділі сайту www.e-Lombard.com.

 

РОЗДІЛ 1

ПРАВИЛА
оплати через платіжні термінали

 1. Клієнти Товариства мають можливість виконати свої фінансові зобов’язання шляхом здійснення оплати через платіжні термінали.
 2. При здійсненні оплат через платіжні термінали клієнт зобов’язаний враховувати ту обставину, що платіжні термінали решти не видають.
 3. Здійснюючи оплату через платіжні термінали клієнту надається можливість виконати свої фінансові зобов’язання зі сплати відсотків за користування кредитом та додаткової сплати відсотків (у випадку наявності прострочки клієнтом виконання фінансових зобов’язань) на дату здійснення платежу.
 4. Мінімальною сумою платежу, яка може бути внесена клієнтом через платіжний термінал, є проценти за 1 день користування кредитом.
 5. У випадку, якщо сума до сплати містить копійки, сума до сплати округляється до гривні, а решта в копійках зараховується в рахунок погашення заборгованості з повернення тіла кредиту.
 6. Протягом одного дня через платіжний термінал клієнт може здійснити лише одну операцію по кожному з договорів.
 7. Для здійснення оплати своїх фінансових зобов’язань за укладеним договором, клієнт зобов’язаний ввести ID та CS відповідного договору, які вказано у правій верхній частині відповідного договору. 
 8. Після введення ID та CS договору на екрані платіжного терміналу демонструється мінімальна (проценти за 1 день користування кредитом) та максимальна (заборгованість зі сплати відсотків (в т.ч. додаткова сплата відсотків у випадку наявності прострочки) на дату платежу, а також тіло кредиту (у випадку сплати через термінали City24, що розташовані на відділеннях Товариства), суми платежів, поміж якими клієнт може обрати суму до сплати.
 9. Перед безпосереднім внесенням бажаної суми, клієнт зобов’язаний перевірити відповідність номеру договору та номер предмету закладу, відображені на терміналі, номерам, вказаним у відповідному договорі.
 10. У випадку, якщо клієнтом внесено суму із залишком (решта), який є меншим за суму процентів за користуванням кредитом за 1 день, така різниця клієнту не повертається (оскільки термінали решти не видають), а зараховується в рахунок часткового погашення тіла кредиту.
 11. Якщо клієнт бажає отримати підтвердження фактичного зарахування сплачених ним коштів в рахунок оплати фінансових зобов’язань за певними договорами, він може ввести у відповідне меню терміналу номер свого мобільного телефону, на який, відразу після зарахування коштів, буде направлено смс-повідомлення про зарахування коштів.
 12. На деяких терміналах, з внесеної клієнтом суми може здійснюватись відрахування в рахунок сплати банківської комісії. В такому випадку, при здійсненні платежу, клієнт обов’язково попереджається про таку комісію та її розмір.

 

РОЗДІЛ 2

ПРАВИЛА
оплати on-line

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Клієнту надається можливість виконати свої фінансові зобов’язання зі сплати процентів за користування кредитом, як в повному об’ємі, так і частково, без фактичного відвідування відділень Товариства за допомогою Інтернет сайту www.e-Lombard.com.
 2. Послуга повернення тіла кредиту, шляхом здійснення on-line платежу, не надається.
 3. Оплату on-line може бути здійснено, за обов’язкової умови реєстрації клієнта на сайті www.e-Lombard.com.
 4. У випадку використання Банківської Платіжної Картки (надалі — БПК) для здійснення будь-якої оплати on-line, клієнт зобов’язаний використовувати виключно ту БПК, держателем якої він є на законних підставах.
 5. У випадку використання БПК, при першій появі клієнта на відділенні, де було укладено відповідний договір про надання фінансового кредиту, на вимогу працівника Товариства клієнт зобов’язаний підтвердити законність використання БПК, шляхом особистого підпису у відповідному повідомленні, бланк якого буде надано на відділенні.
 6. У випадку відмови клієнта від підтвердження законності використання БПК, вказана операція буде визнана сумнівною, а Товариство може скористатись своїм правом притримання предмету закладу до встановлення походження сумнівного платежу, але не більше ніж на 200 (двісті) календарних днів з дати такої операції.
 7. Товариство залишає за собою право блокувати можливість здійснення оплати on-line конкретним клієнтом, та/або конкретним способом (БПК або платіжним дорученням через банк), та/або конкретною БПК, без пояснення причин, що зумовили таке блокування.

ІІ. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ РАХУНКІВ

 1. Для реєстрації, клієнт зобов’язаний особисто отримати від оцінювача-експерта на відділенні Товариства персональний код клієнта та код активації.
 2. Клієнту категорично заборонено розголошувати третім особам персональний код клієнта та код активації на сайті www.e-Lombard.com, оскільки дані коди надають можливість доступу до конфіденційної інформації клієнта.
 3. Товариство не несе відповідальності за шкоду заподіяну Клієнту у зв’язку із розголошенням ним третім особам персонального коду клієнта, коду активації, логіна та пароля.
 4. Для реєстрації на сайті www.e-Lombard.com клієнту достатньо відкрити сторінку реєстрації, заповнити всі обов’язкові поля та натиснути кнопку «Зареєструватися».
 5. При реєстрації, особливо уважно необхідно ставитись до заповнення полів Пароль та MasterKey. Передача третім особам головного паролю та паролю MasterKey категорично заборонено.
 6. Після реєстрації на сайті www.e-Lombard.com, для отримання можливості доступу до персональної сторінки клієнта, необхідно активувати обліковий запис, заповнивши у відповідних полях, отримані на відділенні персональний код клієнта та код активації.
 7. Зареєструвавшись та активізувавши свій обліковий запис, клієнт отримує можливість ознайомлюватись зі своїми активними договорами та сплачувати проценти за користування кредитом.
 8. Для сплати процентів за користування кредитом, Клієнт самостійно визначає суму яку він бажає внести по кожному із активних договорів, в межах мінімальної (проценти за 1 день користування кредитом та, у випадку наявності прострочки — сума додаткових відсотків за час прострочки) та максимальної (загальна сума заборгованості зі сплати процентів на день здійснення оплати) суми та відповідно до своїх побажань формує рахунок на оплату. При цьому, для зручності клієнта, при обранні суми, яку він має бажання сплатити, в автоматичному режимі, вказується дата, до якої відповідні договори буде пролонговано у випадку оплати.
 9. Сформувавши рахунок на оплату, клієнт отримує можливість обрати один зі способів оплати, а саме:        
  • переказ готівки платіжним дорученням через будь-яке відділення банку на території України;
  • переказу коштів з БПК за допомогою відповідних платіжних систем.

ІІІ. ОПЛАТА ПЛАТІЖНИМ ДОРУЧЕННЯМ

 1. Сформувавши рахунок та підтвердивши намір оплати платіжним дорученням клієнту буде запропоновано роздрукувати відповідну заяву на переказ коштів, та сплатити відповідний рахунок не пізніше дня, наступного за днем, коли було сформовано відповідну заяву. При цьому враховуються виключно банківські дні.
 2. У випадку, якщо хоча б за одним із обраних клієнтом договорів існує прострочка виконання фінансових зобов’язань п’ять і більше днів, послуга оплати платіжним дорученням через касу банку автоматично блокується. Для розблокування даної послуги клієнту достатньо зателефонувати на відділення де було закладено вироби по прострочених договорах, пояснити причини у зв’язку із якими клієнт бажає здійснити оплату саме у такий спосіб та у випадку згоди працівника відділення на розблокування послуги — отримати від нього відповідний код.
 3. З моменту підтвердження наміру здійснити оплату платіжним дорученням (свідченням чого є натиснення клієнтом клавіши «Роздрукувати квитанцію»), всі операції по вказаних, у сформованому клієнтом рахунку, Договорах будуть заблоковані до моменту фактичного отримання коштів Товариством, та відповідно клієнт не матиме можливості проводити будь-які ломбардні операції по ним.
 4. Строк надходження коштів на рахунок Товариства може сягати трьох банківських днів з дати фактичного здійснення платежу, проте для прискорення переказу Клієнту рекомендується здійснювати платіж через відділення банку партнера.
 5. Банки, що не є банками партнерами Товариства можуть вимагати сплати банківської комісії за здійснення платежу.

ІV. ОПЛАТА БАНКІВСЬКОЮ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ

 1. Клієнт зобов’язаний використовувати для оплати виключно ті БПК, держателем яких він є на законних підставах.
 2. При обранні способу оплати з використанням БПК за допомогою відповідних платіжних систем клієнт зобов’язаний використовувати виключно ті БПК, держателем яких він є на законних підставах.
 3. У випадку оскарження клієнтом законності використання БПК, йому може бути заблоковано можливість скористатись послугою оплати процентів з використанням БПК як в цілому, так і щодо окремо взятої БПК, операція по якій оскаржується держателем БПК.
 4. Товариство залишає за собою право блокувати надання будь-яких послуг щодо здійснення оплати on-line, без пояснення клієнту причин, що зумовили таке блокування.
 

Правила дистанционного выполнения финансовых обязательств

Verified by VISA MasterCard SecureCode     Райффайзен БАНК АВАЛЬ

0 800 500 555     YouTube